Het LOBO management en de gecertificeerde docenten.

LOBO vernieuwt de opleiding met als doel kwaliteitsvolle LBO-leerkrachten op te leiden

In maart en april 2017 hebben 27 docenten van de Lerarenopleiding Beroepsonderwijs (LOBO) een intensieve driedaagse basistraining gevolgd rond Interne Kwaliteitszorg. Het doel is enerzijds een kwaliteitscultuur in LOBO onder de medewerkers te initiëren, anderzijds om docenten te kwalificeren om een IKZ-unit in LOBO te bemannen. Op donderdag 25 mei werden om 17:00 u zijn de certificaten plechtig overhandigd door dhr. J.Sowdagar (Hoofd BLBO/BMBO) namens dhr A.Rambali, onderdirecteur van het Onderdirectoraat Beroepsonderwijs, van het MINOWC.

Deze training maakt deel uit van een groter geheel van onderwijsvernieuwingen, waarbij LOBO tot doel heeft om kwaliteitsvolle leerkrachten op te leiden voor het Lager Beroepsonderwijs (LBO), zodat deze goed aansluit op de noden van de arbeidsmarkt. LOBO werkt o.a. aan het opleiden van hun studenten rond een positief klasklimaat, activerende didactiek en vakdidactiek. Deze onderwijsvernieuwingen (incl. IKZ-training) worden gefaciliteerd door de VVOB (de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand) in het kader van het PROGRESS LBO- meerjarenprogramma. Het PROGRESS LBO-programma heeft als doel de leerkrachten en schooldirecties van het LBO te versterken om de kwaliteit van het onderwijs en het leren van alle jongeren van alle LBO-scholen te verbeteren. PROGRESS LBO wordt volledig gesubsidieerd door de Belgische overheid.

LOBO is een lerarenopleiding voor het beroepsonderwijs in Suriname en is een driejarige avondopleiding op HBO-niveau. LOBO is ontstaan in 1994 als gevolg van een herstructurering van OLNO, de Opleiding van Leraren Nijverheidsonderwijs, de toenmalige lerarenopleiding van het beroepsonderwijs.

Gepubliceerd op: maart 11, 2017

Geschreven door: