Over LOBO

De Leraren Opleiding Beroepsonderwijs, afgekort LOBO, is op 1 november 1994 door de minister van Onderwijs en Volksontwikkeling ingesteld. LOBO is een driejarig geïntegreerde-avondopleiding voor leraren op Hoger BeroepsOnderwijs (HBO) niveau. De opleiding bestaat uit zeven studieberoepsrichtingen met een modulair studiepakket.
Momenteel telt het LOBO iets meer dan 500 leerlingen en 59 deeltijdse docenten.
Beroepsprofiel en basiscompetenties als kader voor LOBO
  • Beroepsprofiel is de omschrijving van de kennis, vaardigheden en attitudes bij de beroepsuitoefening.
  • Basiscompetentie voor de leraar is de omschrijving van kennis, vaardigheden en attitudes waarover iedere afgestudeerde moet beschikken om op een volwaardige manier als beginnend leraar te fungeren.
  • Kwalificatie is een afgerond geheel van competenties (geïntegreerd geheel van kennis, vaardigheden en attitudes).
Drie belangrijke taakvelden
  • Het macrotaakveld (dit heeft betrekking op het onderwijsbestel en op de functie van het onderwijs in de maatschappij);
  • Het mesotaakveld (dit heeft betrekking op de eigen schoolgemeenschap);
  • Het microtaakveld (dit heeft betrekking op de concrete onderwijssituaties).

Visie

LOBO is de innovatieve Lerarenopleiding Beroepsonderwijs, die studenten opleidt/ontwikkelt tot verantwoordelijke, waardevolle en zelfbewuste leraren, die beschikken over maatschappelijk relevante kennis en competenties, zodat ze kunnen bijdragen aan de ontwikkeling, verbetering en vernieuwing van het beroepsonderwijs.

Missie

LOBO zal, in samenwerking met partners in het onderwijsveld en het bedrijfsleven, voorzien in de behoefte aan competente leraren die vaardig, vindingrijk en toekomstgericht de beroepsrollen kunnen hanteren, met hart voor hun leerlingen en de beroepspraktijk.

Doelstellingen

  • Studenten opleiden voor het Lager Beroepsonderwijs tot competente leraren die vaardig, vindingrijk en toekomstgericht de beroepsrollen kunnen hanteren.
  • Studenten uitdagen om zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke, waardevolle en zelfbewuste leraren, door hen in de gelegenheid te stellen om te beschikken over maatschappelijk relevante kennis en competenties, zodat ze een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling, verbetering en vernieuwing van het beroepsonderwijs.

Management

LOBO heeft een toegewijd team van professionals, dat alles in het werk stelt om de visie, missie en doelstelling van LOBO ten volle te benutten.
Het managementteam bestaat uit:
  • Naam functionaris, functie
Het secretariaat bestaat uit:
  • naam medewerker, functie

Interne KwaliteitsZorg

Interne Kwaliteitszorg (IKZ)

De Leraren Opleiding Beroepsonderwijs (LOBO) is verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit van de beoogde eindkwalificaties, het programma, het personeel, de voorzieningen, de toetsing en de gerealiseerde eindkwalificaties via regelmatige evaluaties. Verder moet LOBO ook managementinformatie met betrekking tot de rendement en de staf-student ratio verzamelen.

Daarom heeft de leiding van LOBO besloten de afdeling Interne Kwaliteiszorg (IKZ) op te richten.

Het is van belang om alle stakeholders, waaronder de opleidings-en examencommissie, medewerkers, studenten, alumni en het afnemend beroepsveld van de opleiding actief te betrekken bij het proces van de  Interne Kwaliteitszorg.

Secretariaat

Adres : Passiebloemstraat 2 (1ste etage)
STS.1 Scholencomplex
E-mail : secretariaat@lobo.sr
Telefoon : (597) 400733


Het secretariaat is van ma t/m vrijdag bereikbaar van 7.00u tot 11:00u in de ochtend.

Inschrijven

Is uw interesse gewekt? Schrijft u zich dan nu gelijk in voor een studierichting.


Hier kan een eventueel onderschrift

Schrijf je nu in