Introductie

LOBO biedt zeven (7) verschillende studierichtingen aan op HBO-niveau. Elke studie bestaat uit zowel vakinhoudelijke kennis als pedagogische competenties. Na afronding van de 3-jarige studie, bent u officieel volledig bevoegde leerkracht voor het LBO-onderwijs.

LOBO biedt vier studierichtingen in de techniek, te weten:
 • Bouwkunde (BK);
 • Elektrotechniek (EL);
 • Werktuigbouwkunde (WTB);
 • Wiskunde-Mechanica-Natuurkunde (WMN).
En drie studierichtingen in de dienstverlening, te weten:
 • Hotel Restaurant Café  (Horeca);
 • Facilitaire Dienstverlening (FD);
 • Mode, Creatie en Commercie (MCC).

Opbouw van onze studies

Modulenstructuur van onze studies

Alle studierichtingen zijn onderverdeeld in drie hoofdmodulen, te weten:

1. Onderwijskundige modulen 
Deze leiden op tot het volledig beheersen van de vier onderwijskundige competenties. Dat is het afgerond geheel van (vak)kennis, vaardigheden en beroepshoudingen (attitudes), waarover iedere afgestudeerde moet beschikken om op een volwaardige manier als beginnend leraar te fungeren. Deze modulen zijn voor alle studierichtingen gelijk.
Wij streven naar vier (4) competenties in de modulen:
 • Maatschappelijk en beroepsgerichte competenties.
 • Pedagogisch-organisatorische competenties.
 • Psycho-pedagogische competenties.
 • Didactische competenties.

2. Richtingspecifieke modulen

Deze leiden op tot  vakinhoudelijke deskundigheid (vakkennis, vakvaardigheden en vakberoepshoudingen).

3. Ondersteunende modulen 

Deze zijn de algemene (theoretische en praktische) vakken die  indirect invloed hebben op de studierichting.

Onze Studierichtingen

Kies hieronder een studierichting waar u meer over wilt weten. Al 500 studenten gingen u voor!